ID-10072789

…da me oslobodi oholosti…

On mi reče da nije njegovo da ljude oslobađa od oholosti,
već da je se oni sami trebaju odreći.

Molio sam Boga da mi izliječi hromoga sina,
a on mi reče da su tjelesne patnje vremenite.

Molio sam Boga da me obdari strpljivošću,
a on mi reče da je strpljivost plod pretrpljenih nevolja.
Ona se ne daruje, treba je osvojiti.

Molio sam Boga da mi podari sreću,
a on mi reče da dijeli darove,
ali da se za sreću sam trebam potruditi.

Molio sam Boga da me mimoiđu trpljenja,
a on mi reče da cijeli svijet trpi
i da trpljenja čovjeka privode k njemu.

Molio sam Boga da mi ojača duh,
a on mi reče da moram sam odrastati i sazrijevati.

Pitao sam Boga da li me ljubi,
a on mi reče da me ljubi
i da je njegov jedinac sin umro za mene
te da ću jednog dana doći u nebo
zato što sam u njega vjerovao.

Molio sam Boga da mi pomogne ljubiti ljude
kao što on mene ljubi,
a on mi reče: „Napokon si shvatio!“

Bruno Ferrero

“Businessman Praying For Success”- Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net

Share.

Comments are closed.