‘Treba li zabraniti prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu?’‘Da, svakako.’

‘Zašto tako mislite?’

‘Pa zato što se prolaskom kroz crveno svjetlo oduzima pravo prolaska vozila iz drugog smjera, zato što će se dogoditi sudar u kojem bi netko mogao smrtno stradati. Pa kakvo glupo pitanje!’

‘Da, ali ne bi li trebao svaki vozač sam odlučiti o tome da li će proći ili ne kroz crveno na semaforu? Nije li to njegov osobni automobil?’

‘Pitate me glupa pitanja. Pa naravno da ne može o tome sam odlučivati kad su drugi u pitanju, njihova sigurnost, njihovi životi.’

‘Treba li zabraniti pobačaj?’

‘Uh, jako kompleksno pitanje znate. Ne možemo tu reći niti ‘da’, niti ‘ne’.

‘Zašto tako mislite?’

‘Pa znate, svaka bi žena trebala o tome sama donijeti odluku. Radi se o njezinom tijelu.’

‘Koji je ishod pobačaja za dijete?’

‘Smrt.’

‘Dakle, vi držite da nije dopušteno proći kroz crveno svjetlo jer bi NETKO mogao stradati, izgubiti život. I držite da vozač NEMA PRAVO sam odlučivati o prolasku kroz crveno, iako je to njegovo vozilo i njegovo tijelo koje može stradati?’

‘Da, dobro ste me shvatili.’

‘Ima li pravo netko opaliti šamar svome djetetu?’

‘Pa naravno da nema! To je grozno, znate, to je najteži oblik nasilja! Svako društvo to treba zakonom zabraniti i osuditi! Čak treba javno objaviti imena obiteljskih nasilnika!’

‘Ima li pravo netko uzeti skalpel, tubu, kliješta i najprije polomiti kosti djetetu kliještima u utrobi majke, pa isisati mozak tubom i na kraju skalpelom isjeći tijelo te ga nakon toga baciti u smeće?’

‘Gledajte, to je jako kompleksno pitanje. To su znate svjetonazorska pitanja.’

‘Dakle, šamar ne može. Za kliješta, tubu i skalpel niste sigurni?’

‘To su znate kompleksna pitanja. Tu bi trebali o tome odlučivati stručnjaci. Postoje znate neželjene trudnoće. Možda te žene ili parovi imaju drugačije planove, pa se to dijete ne uklapa u njihov plan.’

‘Ali stručnjaci nisu potrebni za šamar?’

‘A ne, pa to je stvar civilizacijskog dosega znate. Pa svatko normalan zna da se dijete ne smije ošamariti. To su grozni roditelji koji tuku svoju djecu. S djecom se treba razgovarati.’

‘Jesu li vam poznate ideje ili ideologije kroz povijest koje su zagovarale da se određene ljude može ubijati, ukoliko su neželjeni?’

‘O da, svakako. To su primjerice zagovarali nacisti. Oni su tvrdili da imaju pravo ubijati Židove. I Staljin je primjerice ubio milijune ljudi koji se nisu uklapali u njegove planove.’

‘I to je po vama nedopustivo?’

‘O da, pa kakva su to uopće pitanja? Pa naravno da je nedopustivo ubijati druge ljude samo zato što nekome smetaju, što su neželjeni ili se ne uklapaju u nečije planove. To je ubojstvo, a ako se to događa organizirano i masovno onda se radi i o genocidu.’

‘Možemo li ipak reći da se tu radi o zaustavljanju neželjenog života, radije negoli o ubojstvu?’

‘Vi se šalite!’

‘Čekajte, da li biste barem mogli reći kako vi ne biste nikada ubijali druge ljude, ali to ne biste zakonom zabranili? Ili da kažete kako zakonska zabrana ubijanja drugih ljudi nigdje nije donijela ništa dobroga?’

‘Pa kakva glupost!!! To bi bilo strašno kada bih to izjavila!’

‘Nadalje, može li takvo organizirano i masovno ubijanje ljudskih bića biti dio zdravstvenog sustava?’

‘Kakvo monstruozno pitanje!!!!! Pa što je vama?’

‘Za kraj, možete li mi reći kako se u zdravstvenom sustavu Hrvatske zove organizirano i masovno prekidanje života neželjene nerođene djece?’

‘To je zdravstvena usluga pobačaja.’

‘Hvala Vam na razgovoru.’

Krešimir Miletić

Izvor: kamenjar.com

Share.

Comments are closed.