Kardinal Marc Ouellet – AP

„Nužno uključivanje katoličkih laika u javni život“, to je tema plenarne skupštine Papinskoga povjerenstva za Latinsku Ameriku, koja se pod predsjedanjem kardinala Marca Ouelleta ovih dana održava u Vatikanu.

Temu je odabrao Papa želeći istaknuti potrebu promišljanja o ulozi laika u javnom životu, uvažavajući pastoralnu zabrinutost Crkve u Latinskoj Americi zbog malog broja laika katolika u civilnim društvu latinsko-američkih država. Prvenstvena je dužnost laika “putem politike organizirati pravedno društvo“, slobodno i odgovorno djelovati nadahnjujući se na socijalnom nauku Crkve – ustvrdio je predsjednik povjerenstva kardinal Marc Ouellet, dodajući da se biskupi ne trebaju baviti politikom.

Dobro znamo da nismo pozvani na vlast, a svjesni smo da spasenje ne možemo povjeriti politici. Biskupi dakle ne mogu aktivno sudjelovati u politici. Ali to ne znači da trebaju zanemarivati politiku i da se ne trebaju zauzimati u izgradnji humanijega građanskog i društvenoga suživota – ustvrdio je kardinal.

Papinsko će povjerenstvo za Latinsku Ameriku zajedno s Biskupskim vijećem Latinske Amerike radi pojašnjavanja uloga i dužnosti upriličiti susret biskupa i laika s političkim odgovornostima u parlamentu ili u mjesnim i državnim upravama. Bit će to pokušaj da se nastavi rasprava i vrjednovanje preporuka Plenarne skupštine potičući, oblikujući, ohrabrujući i podupirući nove oblike laičke kršćanske prisutnosti u otvaranju putova pravdi, miru, pomirbi i uključivanju, solidarnosti i bratstvu u latinsko-američkim državama.

Kardinal Ouellet je podsjetio na žurnost da se djela milosrđa u jubilejskoj godini ostvare u životu i političkim programima. Najavio je da će se u Bogoti, u Kolumbiji, od 27. do 31. kolovoza slaviti kontinentalni Jubilej, a organizira se na poticaj Papinskoga povjerenstva i Vijeća Latinsko-američkih biskupa u suradnji s biskupskim konferencijama Amerike i Kanade.

Share.

Comments are closed.