Browsing: moć

Autor: Silvana Dragun, mag.phil. Kršćanska etika je etika ljubavi. Ona se ne zatvara u subjektivizam nego se okreće prema drugome.…