NOVE MJERE

Čak 80% ljudi u Europi nezadovoljno je ravnotežom posla i privatnog života, odnosno smatraju da ne mogu uskladiti posao i obitelj

Rad

Zastupnici Odbora za prava žena i jednakost spolova te Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja Europskog parlamenta usvojili su jučer  izvješće u kojemu pozivaju na promjene u okviru stvaranja povoljnijih uvjeta na tržištu rada za ostvarivanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života, a koje bi uključivale zakonodavne i nezakonodavne mjere, kako na razini Europske unije, tako i u državama članicama, izvijestili su jučer iz ureda europske zastupnice Marijane Petir.

Zastupnici tako preporučuju poboljšanje uvjeta različitih oblika dopusta te predviđanje primjerene novčane naknade i socijalne zaštite u vremenu u kojemu je cijela Europa suočena s velikim demografskim izazovima i u kojemu nesigurnost posla i teški i neprimjereni radni uvjeti imaju negativan utjecaj na postizanje ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života te često postavljaju roditelje pred izbor.

Zastupnici pozivaju i na primjenu Direktive o radnom vremenu te osiguranje dostupnosti i pristupa kvalitetnoj i pristupačnoj njezi u svim državama članicama EU kako bi se svakoj osobi koja brine o djeci ili drugim uzdržavanim osobama omogućilo da može postići istinsku ravnotežu poslovnog i privatnog života.
Novi ambiciozan prijedlog mora biti donešen kada je u pitanju povučena direktiva o rodiljinom dopustu kako bi se osiguralo da su žene plaćene i zaštićene za vrijeme rodiljinog dopusta te da ih se ne kažnjava jer odlučuju imati djecu. Minimalno trajanje roditeljskog dopusta uz odgovarajuću naknadu i socijalnu zaštitu trebalo bi biti, kako stoji u tekstu usvojenog izvješća, između četiri i šest mjeseci, a roditeljima bi trebala biti dana fleksibilnost u korištenju roditeljskog dopusta.

U konačni tekst izvješća usvojen od strane oba odbora, uključeni su i prijedlozi hrvatske zastupnice u Europskom parlamentu Marijane Petir koja je na prvotni nacrt izvješća podnijela 23 amandmana, od ukupno 464 koliko su ih europarlamentarci zajedno podnijeli na ovo izvješće.
Petir je tako tražila da se prilikom donošenja politika usmjerenih na postizanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života u obzir uzme dobrobit djece. Posebna se pažnja posvećuje diskriminaciji majki i trudnica povezanoj s poslom, protiv koje se Petir ustrajno bori ističući da su žene suočene s mnogobrojnim oblicima diskriminacije već pri samom procesu prijave za posao, gdje su primorane odgovarati na pitanja povezana s trudnoćom tijekom razgovora za posao, samim time diskriminirane su pri pristupu zaposlenju, a majke su suočene i s prijetnjom otkaza, uskraćivanjem unaprjeđenja, osposobljavanja, naknada, dopusta, osiguranja….

U konačan tekst izvješća unešeno je i upozorenje zastupnice Petir kako se radno vrijeme sve više produžuje te uključuje i rad vikendom i praznikom, kao i noćne smjene što radnicima onemogućuje da usklade posao s obvezama prema djeci i drugim uzdržavanim osobama, a istaknula je i kako su neki sektori ugroženiji, kao što je uslužni sektor, gdje su većina zaposlenika žene, što su također ostali zastupnici podržali. Uvažen je i njezin zahtjev da se radnicima osigura primjereno i dostojanstveno radno vrijeme i tjedni odmor, premda nije izrijekom definirano da to bude nedjelja što je uvriježeno u tradiciji Europe.

Čak 80% ljudi u Europi nezadovoljno je ravnotežom posla i privatnog života, odnosno smatraju da ne mogu uskladiti posao i obitelj, a prema statistikama iz 2015. godine o radu nedjeljom, Hrvatska prednjači – u nas, naime, 35% ljudi radi nedjeljom, što je najviše u Europi.

Marijana Petir je u dva navrata kao zastupnica u Hrvatskom saboru predlagala izmjene Zakona o trgovini koje su i usvojene, a kako bi se radnicama u trgovini osigurala slobodna nedjelja i dostojanstveno radno vrijeme, no oba puta Ustavni sud je stavio Zakon van snage zbog prigovora trgovačkih lanaca. Petir je rekla da se ovim problemom bavi na europskoj razini te da bi voljela da nova hrvatska Vlada ovaj problem uvrsti kao prioritet u svoj program rada kako bi se zaštitile žene koje rade u trgovinama često i po tri tjedna bez prekida za minimalnu plaću.

Bitno.net

Share.

Comments are closed.