ŠIRI SE POBOŽNOST PREMA GOSPI!    Plač Gospina kipa fotografiran je i snimljen videokamerom. Čak je i gradonačelnik Akite, inače budist, Keija Takade, posvjedočio kako je kip Gospe pustio krv, znoj i suze.

Mjesto  Akita na sjeveru Japana postalo je poznato u svijetu  sredinom sedamdesetih godina prošloga stoljeća i to po kipu Majke Božje koji plače ljudskim suzama i lije ljudsku krv. U razdoblju od 28. lipnja do 29. srpnja 1973. godine kipu Gospe krvario je desni dlan, a u razdoblju od 4. siječnja 1975. do 15. rujna 1981. godine  kip Gospe je u Akiti lio je suze 101 put.

Suze_Majke_Bozje_Akita

U tom razdoblju Gospa se ukazivala japanskoj redovnici Agnes Sasagawi kojoj je davala poruke za svijet koje je ona po njenoj molbi trebala proširiti. Riječ je o porukama koje se tiću čovječanstva, o zlu koje se uvuklo u sve pore društva, o upozorenju ali i o velikoj milosti koju treba prihvatiti s neba od Boga Oca.  Prilikom posljednje objave 1973. godine Gospa je bolesnu redovnicu iscijelila i ona je ozdravila od teške bolesti, ali je dobila i stigme – rane Kristove.

4. siječnja 1975.: Kip plače po prvi puta

Anđeo je rekao sestri Agnezi: “Nemoj se iznenaditi ako vidiš da Blažena Djevica plače. Ona plače jer želi obraćenje najvećeg mogućeg broja ljudi. Ona želi da se duše posvete Isusu i Ocu preko njezina posredovanja. Onaj koji te upravlja rekao ti je danas prilikom zadnje propovijedi; tvoja vjera opada ako ne vidiš. To je stoga što je tvoja vjera slaba. Blažena se Djevica raduje posveti Japana njezinu GospaAkitaBezgrješnom Srcu jer ljubi Japan. Ali, žalosna je kada vidi da se ta pobožnost ne uzima ozbiljno. Iako je izabrala ovaj prostor Akite da prenese svoje poruke, lokalni se župnik ne usudi doći iz straha što bi tko mogao reći. Ne boj se. Blažena Djevica čeka na sve vas raširenih ruku iz kojih se izlijevaju milosti. Širi pobožnost prema Djevici. Ona se raduje ispovijedanju vjere laika koji su se danas po njezinu posredovanju posvetili u duhu vaše zajednice. Ne smijete omalovažavati tako posvećene laike. Molitva koju običavate izgovarati, govoreći ‘Podaj Japanu milost obraćenja po zagovoru Djevice Marije’, mila je Gospodinu. Ti koja si povjerovala kada si ugledala Marijine suze, kada ti to tvoj poglavar dopusti, obrati se najvećem mogućem broju ljudi, kako bi utješila Srca Isusovo i Marijino. Hrabro širi ovu pobožnost na njihovu još veću slavu. Moje ćeš riječi prenijeti svome poglavaru, kao i onome koji te upućuje.”

Biskupovo odobrenje

akita21Otac Yasuda, duhovni vođa sestre Agneze, bio je prisutan u 98 od ukupno 101 navrata kada je kip lijevao suze. Stotine je ljudi vidjelo kip kako plače. Da bi se mogli vidjeti ti čudesni događaji, nije se tražila vjera. U nedavnom TV-razgovoru, otac Yasuda je rekao da su uzorci krvi, suza i znoja 29. siječnja 1979. poslani u laboratorij Sveučilišta u Akiti na analizu. Prema potpisanom svjedočanstvu, krvna je grupa bila ona B, dok tjelesne tekućine pripadaju grupi AB. Dana 30. studenog 1981., analize su pokazale da tjelesne tekućine pripadaju grupi 0. Otac Yasuda smatra kako je Bog u ovom slučaju stvorio tri različite krvne grupe, kako bi u potpunosti odbacio teoriju ektoplazme* što su je kritičari iznijeli kako bi obezvrijedili kip koji je plakao i puštao znoj. Prema toj bi teoriji sestra Agneza vlastitu krv bila “zrakom” prenijela na kip. Prva se komisija koja je istraživala pojave u Akiti poslužila ovom teorijom kako bi omalovažila tamošnje događaje.

Plač Gospina kipa fotografiran je i snimljen videokamerom. Čak je i gradonačelnik Akite, inače budist, Keija Takade, posvjedočio kako je kip Gospe pustio krv, znoj i suze.

U izvješću kardinalu Josipu Ratzingeru, prefektu Kongregacije za nauk vjere u Vatikanu, biskup  sredinom ožujka 1982. godine potanko je opisao pojavu u Akiti, pišusveci.net.

Napomena:

Katolici nisu dužni, niti se obvezuju vjerovati u privatne objave!

izvor: sveci.net

Share.

Comments are closed.