Vodič za poduzetništvo dr. Pavla Brajše
Dr. Pavao Brajša
Dr. Pavao BrajšaLehmann razlikuje temeljitoga i promišljenoga, aktivnoga i spontanoga te prema drugima okrenutoga poduzetnika.

Prvi je prizemljen, siguran i na distanci, usmjeren na budućnost, slab u komunikaciji, sklon ironiji i sarkazmu; više racionalan, a manje emocionalan. Teže se emocionalno izražava, suzdržan je u kontaktima, sklon točnijem, ali kompliciranom izražavanju, ironičnom i manje razumljivom izražavanju. Odlučuje nakon temeljite analize, važe informacije, činjenice i argumente, donosi stvarne i na budućnost usmjerene odluke. Konflikte smiruje i ublažava, analizira činjenice i informacije, radi precizno, strpljiv je, pouzdan, realan, nije emocionalno eksplozivan, spreman je na duge diskusije, hladne glave u krizi. Suzdržan je s nepoznatima, ne govori o svom privatnom životu. On okoliša, neodlučan je, ironičan, sarkastičan, perfekcionist je, emocionalno hladan, nefleksibilan, jednostran, orijentiran na budućnost, opširan, proračunat.

Drugi je orijentiran na sadašnjost, spontan je i impulzivan. Realizira ciljeve, brzo reagira, dobro improvizira, djeluje ovdje i sada. Prepoznaje situacije, adekvatno reagira, kreativan je, sklon dominiranju, detaljno pamti, samosvjestan je. Siguran je u sebe, živi ovdje i danas, ne boji se neočekivanih situacija, voli neplanirane izazove. Želi brz uspjeh, aktivist je, talent za improviziranje. Sposoban oduševiti se. Zna druge povući za sobom, samosvjestan je i siguran u sebe. Pokazuje svoje osjećaje. Ne bježi od rizika. Potrebno mu je potvrđivanje od drugih.

Treći je emocionalan, željan dobroga osjećanja, kontakta i harmonije. Vezan je za prošlost. Dobro komunicira, ima pozitivno stajalište prema drugima, interes za ljudsku stranu posla, emocionalno uravnoteženo djelovanje. Ima detaljnu memoriju, oslanja se na ranija iskustva , prepoznaje raspoloženje kolega. Ima potrebu za dobrom klimom na poslu, otvoren je, razgovorljiv i o privatnim stvarima, vezan za prošlost i ranija iskustva. Brine se za probleme drugih, teško odbija nečiju želju. Ima otvoreno uho za druge. Srdačan je, veseo, primjećuje kada se drugi loše osjeća. Privatni život mu je otvorena knjiga. Pokušava svima dati za pravo.

Sva tri tipa poduzetnika imaju jače i slabije strane. Ni jedan od njih nema samo slabe ili samo jače strane ponašanja. Nije problem pripadaju li prvom, drugom ili trećem tipu poduzetničkoga ponašanja. Problem je da li i koliko poznaju sebe i svoje ponašanje i koliko mogu s tim svojim ponašanjem, svojim jačim i slabijim stranama vladati, prepoznati ih i primijeniti za uspješno poduzetništvo.

Share.

Comments are closed.