Browsing: sekularizam

Peter L. Berger: ”I relativisti su antimoderni” Poznati američki sociolog Peter L. Berger je 2010. godine dobio  «Lucas nagradu» koju…