Browsing: monopol

SKORO PA JEDNAKOPRAVNOST Društveno-politički odnosi u BiH od rata do danas, kako ih vidi SDA, feudalne su naravi – piramidalni…