Browsing: Kopti

Koptski u imenu koptskih kršćana znači „egipatski“, a tako su nazvali sami sebe. Kao ogranak Kršćanske Crkve potekli su u…