Browsing: destrukcija braka

Problemi suvremenih obitelji Čovjek današnjice postaje naviknut na dehumanizaciju koju plasiraju korporativni kapitalizam i njemu pripadajućima mekdonaldizirana i bigbrotherizirana društva.…