Browsing: Bog

Isus je dirnut strelovitim molitvama koje mu ljudi upućuju. Molitva gubavca koji moli: »Gospodine, ako hoćeš, možeš me ozdraviti«; molitva jerihonskoga…

DUHOVNA PRIČA Dobri Bog odluči stvoriti… majku. Trudio se nekoliko dana kad mu pristupi jedan anđeo i reče: “Ova će…