HKZ Troplet već niz godina upozorava na antidaytonsko i protuustavno djelovanje Vlade FBiH, odnosno Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (FMRSP) u svezi s proglašavanjem blagdana, praznika i neradnih dana u Federaciji BiH.

Podsjećamo da je Daytonski mirovni sporazum zaustavio rat i da su u tom trenutku na prostoru BiH postojala tri pravna sustava: Hrvatske Republike Herceg Bosne, Republike Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Na snagu je stupio novi Ustav BiH (Aneks IV Daytonskoga sporazuma) i trebalo je sve zakone uskladiti s tim Ustavom. Kako bi se izbjegao pravni vakuum, Ustav je definirao da svi zakoni koji su vrijedili u trenutku kada je Ustav stupio na snagu ostaju na snazi na području na kome su vrijedili do donošenja novog zajedničkog zakona koji će ih staviti izvan snage (Aneks II. Prijelazne odredbe, točka 2. Kontinuitet pravnih propisa). Slično je to definirao i Ustav Federacije BiH (Poglavlje IX., Usvajanje i stupanje na snagu ustava i prijelazna rješenja, Članak 5. Točka (1)).

S obzirom na blagdane, praznike i neradne dane, na području Federacije BiH su vrijedila dva zakona: na području Hrvatske Republike Herceg Bosne Zakon o blagdanima i neradnim danima HZHB (Narodni list HR HB, broj: 45/95), a na području Republike BiH vrijedio je Zakon o praznicima (Službeni list RBiH, broj 2/92 i 13/94). Budući da nije donesen novi zakon koji bi regulirao tu oblast, postupalo se po odredbama tih dvaju zakona (svatko po vlastitom izboru u zajedničkim institucijama, a na teritoriju na kome je pojedini zakon vrijedio) i nije bilo prijepornih pitanja. Sve se normalno odvijalo uz puno uvažavanje obiju strana, a novi zakon se iščekivao.

Tako je bilo sve do nelegitimnog dolaska na vlast Alijanse za promjene 2000. godine. Tada počinje nametanje patriotizma po mjeri sarajevske čaršije. Sarajevski patrioti (nisu nužno stanovnici Sarajeva) uz velikodušnu pomoć Petritscha (OHR), Berryija (OESS), pljačkaša banke i ostalih međunarodnih čimbenika te uza suradnju samoproglašenih hrvatskih predstavnika u vlasti Alijanse obespravljuju Hrvate i pretvaraju ih u narod druge kategorije. Vođeni načelom da je samo sarajevski patriot pravi patriot (po patriotizmu se jedino s njima može usporediti američki MIM-104 Patriot) i da su time iznad Ustava i zakona, ne donose novi zakon o praznicima i blagdanima kako bi trebalo, nego federalni ministar rada i socijalne politike svojom odlukom stavlja izvan snage zakone(!) i odlučuje koji praznici će se slaviti i kada će biti neradni dani. Naravno, sarajevski patrioti zanemaruju ustavom zaštićeni zakon HRHB i proglašavaju neradne zakone po jednostranom zakonu RBiH. Takva praksa antidaytonskog neustavna postupanja onih koji bi trebali biti prvi branitelji Ustava i zakona nastavljena je do danas.

Nažalost, postoji mnoštvo sličnih primjera obespravljivanja Hrvata, nepoštivanja Ustava i zakona, te nasilna nametanja sarajevskog patriotizma. A sve uz pomoć i/ili simpatiju predstavnika međunarodne zajednice. Ovdje ćemo spomenuti samo dva primjera. Jedan iz neposrednog postdaytonskog a drugi iz nedavnog vremena.

Primjer prvi: Premudri tvorac Daytonskog sporazuma je odlučio federalne, administrativno-teritorijalne jedinice u Federaciji BiH nazvati kantonima (canton). To je do tada bila potpuno nepoznata riječ na ovim prostorima, poznata samo rijetkim sretnicima na privremenom radu u Švicarskoj. Zašto nije korištena neka poznata riječ (pokrajina, regija, županija, srez, kotar, vilajet, beglerbegluk, ejalet, pašaluk) nije poznato. Hrvati su u duhu svoga jezika za taj pojam počeli koristiti riječ županija. To je zasmetalo sarajevskom patriotu Edhemu Bičakčiću, tada premijeru FBiH, pa je podnio sramotnu tužbu Ustavnom sudu Federacije BiH, kojom je tražio zabranu korištenja strašne riječi ŽUPANIJA. U skladu sa stoljetnim načelom „kadija te tuži, kadija ti sudi“ Ustavni sud je preglasavanjem (međunarodni i bošnjački članovi su preglasali hrvatske) donio odluku kojom je, suprotno međunarodnim rezolucijama, deklaracijama i ustavnim odredbama o pravu na korištenje materinskog jezika, zabranio uporabu hrvatske riječi županija i naredio korištenje nečije riječi kanton. Sarajevski patrioti su bili presretni, oni konačno Hrvatima određuju kako će govoriti i time ih uče patriotizmu po svojoj mjeri.

Primjer drugi: Sarajevski patrioti u osobama federalnih inspektora vršeći svoje zakonske aktivnosti provjere rada pravnih subjekata, usput nasilno nameću patriotizam. Tako uz prijetnju kaznama zahtijevaju da se u poslovnim prostorima vidno istakne grb BiH. Zakonom o grbu BiH je dopušteno isticanje grba, ali nikakvim zakonom ili propisom to nije predviđeno kao obvezno. Sarajevski patrioti „velikodušno“ ne će odmah pisati kaznu ali prijete kaznama ako sljedećega puta ne bude grba. Vlasnici, u strahu od kazne, postavljaju grb na vidno mjesto u poslovnom prostoru i čovjek bi pomislio da od nas nema boljih patriota.

Žalosno je i pomisliti da netko doista vjeruje kako se patriotizam, domoljublje može nametnuti prisilom. Prisila samo izaziva protuefekt, dodatni otpor i produbljivanje napetosti. Domovina se poštuje i voli iz sasvim drugih razloga.

Ovim priopćenjem želimo upozoriti javnost na pravne prijestupe koji nam se nameću kao obveza i tražimo:

  • Da Vlada Federacije BiH poštuje i štiti Ustav i zakone, te da ministar svojom odlukom ne može derogirati zakone koji još uvijek vrijede.
  • Ako Vlada, odnosno ministar donese odluku o neradnim danima suprotnu spomenutim pravovaljanim zakonima, tražimo od Visokog predstavnika da ga smijeni zbog antidaytonskog i protuustavnog djelovanja (dužnosnici su smjenjivani i zbog puno lakših prekršaja).
  • U istoj situaciji tražimo od zastupnika u Federalnom parlamentu pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti i smjene ministra.

 

Mostar, 18. studenoga 2015. godine

UO HKZ Troplet

Share.

Comments are closed.