MUSLIMANI I MUSLIMANKE PODJEDNAKI

Globalno, žene su religijski predanije od muškaraca prema više standardnih mjera. Odnos između vjere i spola, međutim, kompleksniji je nego što se često pretpostavlja.

Foto: Shutterstock.com, religioznije

Premda su općenito žene religioznije od muškaraca, u nekim zemljama i vjerskim skupinama taj odnos je obrnut, dok su u drugim kontekstima razlike male ili nepostojeće. To su ključni rezultatinovog istraživanja Pew centra o razlici među spolovima po pitanju religije u svijetu.

Prema standardnim mjerama religioznosti, kršćanke su religioznije od kršćana, dok muslimani i muslimanke pokazuju podjednake razine vjerske predanosti, osim kad je riječ o pohađanju bogoslužja. Zbog vjerskih normi, muslimani puno češće pohađaju džamiju od muslimanki. Pew centar je kao mjere u različitim državama ispitao stope vjerskog opredjeljenja, pohađanja vjerske službe, svakodnevne molitve, važnosti religije u osobnom životu pojedinca te vjere u neke osnovne doktrine, poput raja, pakla i anđela.

Prema ishodima istraživanja koje je obuhvatilo 192 zemlje i teritorija, 83,4% žena u svijetu vjerski je opredijeljeno, u usporedbi sa 79,9% muškaraca. To znači se da oko 97 milijuna žena više nego muškaraca identificira s posebnom vjerskom skupinom. Među kršćanima u mnogim zemljama, žene također češće pohađaju crkvu. S druge strane, među muslimanima i ortodoksnim židovima muškarci daleko češće redovito pohađaju džamiju, odnosno sinagogu. U ortodoksnom judaizmu, bogoštovlje se ne može održati bez kvoruma od najmanje 10 muškaraca, a u većini islamskih društava muslimani su obvezni pohađati zajedničke molitve petkom u džamiji, dok žene tu obvezu mogu ispuniti i pojedinačno, izvan bogomolje.

U polovici od 84 zemlje u kojima je ispitana stopa svakodnevne molitve, žene mole češće od muškaraca. Samo u Izraelu veći postotak muškaraca nego žena svakodnevno moli. U ostalim zemljama su stope podjednake. Razlika u svakodnevnoj molitvi je također najveća prosječna razlika među spolovima koje je istraživanje otkrilo. Prosječni udio žena koje svakodnevno mole je 8% veći od udjela muškaraca, a to vrijedi i za vjerski neopredijeljenu populaciju u nekim zemljama, poput Sjedinjenih Država i Urugvaja.

U 64 od 84 zemlje ispitane o važnosti vjere, žene i muškarci u podjednakoj mjeri kažu da je religija za njih vrlo važna. U 36 zemalja žene smatraju religiju važnijom od prosjeka muškaraca, što je obrnuto samo u Izraelu i Mozambiku. Osim toga, žene i muškarci u podjednakoj mjeri vjeruju u neke osnovne doktrine, poput postojanja raja, pakla i anđela, premda tamo gdje razlike postoje, uglavnom pokazuju veću stopu vjerovanja među ženama.

Najznačajnija razlika među vjerskim skupinama pokazala se između muslimana i kršćana. Dok muslimani i muslimanke očituju vrlo slične stope po svim ispitanim mjerilima religioznosti, osim u pohađanju vjerske službe, kršćanke su globalno ispred kršćana u svim područjima, s razlikama od 1% do 10% veće vjerske prakse ili vjerovanja. Primjerice, ukupno 53% kršćanki redovito ide u crkvu, u usporedbi s 46% kršćana; 61% kršćanki svakodnevno moli, što čini tek 51% kršćana u ispitanim zemljama.

Radio Vatikan | Bitno.net

Share.

Comments are closed.