Kardinal Burke je u intervju za Religion News Service izjavio da Islam predstavlja prijetnju za kršćane i zapadnu civilizaciju.

Nema sumnje da Islam želi vladati svijetom“, rekao je Burke.

Usporedio je bitku kod Lepanta 1571. godine, i bitku kod Beča 1683. s borbom protiv islamskog ekstremizma u modernim vremenima. Bitka kod Lepanta je spriječila širenje Osmanskog Carstva u veći dio Europe, a bitka kod Beča često se tumači kao početak njegovog pada.

Kad [muslimani] postanu većina u nekoj zemlji, tada oni imaju vjersku obavezu zavladati tom zemljom“, napomenuo je Burke. “Ako je to ono što građani nacije žele, nek im se onda dopusti da vladaju. Ali ako to ne žele, onda treba pronaći način kako se s tim suočiti.

Nema mjesta za druge religije … sve dok Islam ne uspije uspostaviti svoj suverenitet nad narodima i cijelim svijetom.

Važno je da kršćani shvate radikalne razlike između Islama i kršćanstva u pitanjima njihovog učenja o Bogu, o savjesti, itd“, rekao je Burke. “Ako zaista razumijete Islam, onda shvatite da se Crkva stvarno ima čega bojati.

Islam je religija koja, prema vlastitom tumačenju, mora postati državna”, nastavio je.
Burke je istaknuo kako je odgovarajući odgovor na ovu rastuću prijetnju “da potvrdimo kršćansko podrijetlo naše zemlje, pogotovo u Europi, kao i kršćanske temelje vladanja, koje također treba utvrditi.

Također je upozorio kako neki prelati u Katoličkoj Crkvi misle da je Islam “religija poput katoličke ili židovske vjere“.

To jednostavno nije objektivno“, rekao je.

Burke nije jedini kardinal koji je izrazio zabrinutost zbog širenja Islama. U lipnju je kardinal Robert Sarah, prefekt Kongregacije za bogoštovlje, nazvao islamski fundamentalizam “demonskom” i “apokaliptičnom” zvijeri, zajedno s “idolopoklonstvom zapadne slobode”.

Share.

Comments are closed.