Na koji način može djelovati »zao duh«? Možda biste o tome mogli nešto napisati ili komentirati ovo: Dario Betancourt u knjizi »Ustani i hodi« (str. 133 i 138) kaže: Sotona ima silnu moć. Ne zaboravimo da je osuđeni duh koji je sačuvao anđeosku narav i stoga nas nadvisuje, ali je podložan Bogu kao svako stvorenje. Zatim, govoreći o molitvi za mrtve, kaže: Spiritisti prizivaju pokojnika i čak oponašaju neke njegove detalje…

Dakle, kako prepoznati djelovanje nevidljivog neprijatelja – Sotone?

napastvovabje duhovna-pustinja1

Betancourtove riječi, koje ste naveli, ne traže komentar jer su posve u redu.

Što se tiče prepoznavanja napastovanja Sotone, podsjećamo Vas da Sveto pismo Sotonu označava kao »oca laži«. Sotona je dakle zavodnik, onaj koji hoće čovjeka uvjeriti da je nešto što je objektivno zlo ipak dobro i da to, makar bilo zlo, treba prihvatiti i slijediti.

Svako napastovanje Sotone za čovjeka je kušnja, koju Bog dopušta i u kojoj Bog ne ostavlja čovjeka samoga. Bog je svakom čovjeku dao savjest, svoj jasan glas u najintimnijoj čovjekovoj nutrini, koji jasno čovjeku govori što je dobro prije čina, u činu i poslije čina. No kušnje, koje Bog dopušta, neizostavni su dio ljudskoga života, a prvotna im je svrha da se čovjek po njima utvrdi i produbi u svojoj vjernosti Bogu i u svojoj opredijeljenosti za dobro, pozitivno, Božje, da bi konačno u svojoj posljednjoj odluci bio spreman prihvatiti Boga i Božje milosrđe.

Share.

Comments are closed.